Zarząd


 

 

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu

 

Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu

 

Piotr Kaczmarek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 1993 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1993 - 1996 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu i uzyskał tytuł radcy prawnego.

 

 • W latach 1993 - 2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A (EFL S.A), zajmując kolejno stanowiska: Dyrektora Departamentu Prawnego od 1993 roku, Członka Zarządu od 1995 roku, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu od 1998 do 2002 roku i Prezesa Zarządu od 2002 do 2005 roku.
 • W latach 2002 - 2008 Piotr Kaczmarek  związany był z Grupą Credit Agricole – właścicielem EFL S.A. od 2001 roku, zajmując kolejno stanowiska: Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. w latach 2002-2005, Senior Project Managera odpowiedzialnego za projekty w Europie Wschodniej w latach 2005-2006.  W latach 2006-2008 pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Credit Agricole Bank Ukraina w Kijowie,
 • W latach 2008 - 2014 związany był z Grupą Alfa Bank zajmując stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Alfa Bank Ukraina w Kijowie.

Piotr Kaczmarek był także:

 • Członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A. w latach 1995-1999 i 2003-2004.
 • Członkiem Rady Nadzorczej spółki Getin Service Provider S.A w latach 2000-2002.
 • Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Europa Życie S.A. w latach 2002-2003.
 • Członkiem Rady Nadzorczej LUKAS Bank SA (Grupa Credit Agricole) w latach 2003-2006 i 2007-2008.

 

Piotr Kaczmarek  zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

 • ZAO Idea Bank Białoruś z siedzibą w Mińsku
 • Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie (Przewodniczący).
 • Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie
 • Getin International S.A z siedzibą we Wrocławiu
 • Idea Bank S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie (Przewodniczący)
 • New Finance Service sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Przewodniczący)
 • TU Europa S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący)
 • TU na Życie Europa S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący)
 

 

 

 

 

Krzysztof Jarosław Bielecki, I Wiceprezes Zarządu

 

Pan Krzysztof Jarosław Bielecki jest menedżerem wyższego szczebla zarządzania z ponad 20-letnią praktyką w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi organizacjami na rynkach usług finansowych. Odnosił sukcesy w zarządzaniu strategicznym w strukturach holdingowych i matrycowych w Banku komercyjnym. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika-energetyka. Następnie ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów MBA na Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Od 1992 do 1997 roku był związany z Dolnośląskim Domem Maklerskim jako współzałożyciel i Prezes jednego z pierwszych w Polsce prywatnych domów maklerskich. W latach 1997 – 2012 pracował w Grupie ING, gdzie od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu ING Leasing&Factoring ING Commercial Bank, Amsterdam, Holandia, Członka Rady Dyrektorów Grupy ING Top 200; Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych podległych spółek w: Wielkiej Brytanii, Belgii, Luxemburgu, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach, Węgrzech, Włoszech, Rumunii i Turcji. W latach 2012 - 2015 prowadził własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa w obszarze zarządzania i finansowania projektów inwestycyjnych. Od maja 2015 do stycznia 2017 roku był Wiceprezesem Zarządu Termoden sp. z o.o. Od stycznia 2017r. pełni funkcję I Wiceprezesa Getin Holding S.A.

 

Krzysztof Jarosław Bielecki zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

 • Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący)
 • Idea Bank S.A. w Warszawie
 • M.W. Trade S.A. we Wrocławiu (Przewodniczący)
 • Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie
 • Idea Bank S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie
 • Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie
 • Idea Leasing IFN S.A. Rumunia z siedzibą w Bukareszcie (Przewodniczący)

 

 

 
 

 

 

Izabela Lubczyńska, Członek Zarządu

 

Izabela Lubczyńska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów). W 2009 roku ukończyła Executive MBA program Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w 2013 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z Getin Holding S.A. związana zawodowo od 2003 roku, gdzie pełniła m. in. funkcję Menadżera Audytu Wewnętrznego, a ostatnio Dyrektora Zarządzającego Obszarem Audytu Wewnętrznego i Monitoringu Grupy Kapitałowej.

 

Izabela Lubczyńska zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

 • Idea Bank S.A. w Warszawie
 • Getin International S.A. we Wrocławiu

 

 

 
 

 

 

Krzysztof Florczak, Członek Zarządu

 

Krzysztof Florczak posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania finansami oraz optymalizacji procesów, które zdobywał zarówno w krajowych, jak i zagranicznych podmiotach (w szczególności z terenu Europy Wschodniej). Studiował Rachunkowość w Queens College City University of New York w Stanach Zjednoczonych oraz ukończył szereg szkoleń w tym z zarządzania projektami organizowane przez CSC; szkolenie E&Y dotyczące raportowania według standardów US GAAP oraz szkolenia z obszaru analizy bilansu, zarządzania ryzykiem, aktywami i pasywami organizowane przez Raiffeisen Zentralbank International.

Krzysztof Florczak w Getin Holding S.A. odpowiada za rozwój spółek na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi jednocześnie pełniąc funkcję CRO na poziomie holdingu. W marca 2015 r. objął  stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów OOO “Carcade” z siedzibą w Kaliningradzie, natomiast w  lipcu 2013 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Banku z siedzibą w Mińsku. Wcześniej zajmował stanowiska m.in.:  Dyrektora Generalnego OOO Carcade, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Getin International S.A., Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Bioeton Kyritz GmbH, Dyrektora Generalnego Ukrainian Leasing Fund Ltd, Członka Zarządu GMAC Bank Polska S.A. oraz Dyrektora Finansowego Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

Krzysztof Florczak zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

 • ZAO Idea Bank Białoruś z siedzibą w Mińsku (Przewodniczący)
 • Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie (Przewodniczący).
 • Getin International S.A z siedzibą we Wrocławiu
 • Idea Finance IFN S.A. z siedzibą w Bukareszcie
 • Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie
 • Idea Bank z siedzibą w Bukareszcie
 • MW Trade S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący)