Holding w liczbach


Liczba krajów, w których prowadzimy działalność operacyjną poprzez spółki z Grupy

5 1)

Liczba branż, w których działalność operacyjną prowadzą spółki Grupy

2)

Liczba spółek wchodzących w skład Grupy prowadzących działalność operacyjną

16 3)

Łączna liczba zatrudnionych w spółkach Grupy (w etatach)

6 730

Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za 2017 rok

183,4 mln PLN

Kapitał własny na koniec 2017 roku

3 525,7 mln PLN

Kapitalizacja Grupy na Giełdzie Papierów Wartościowych na koniec roku 2017

1 021,4 mln PLN

 

 

Dane finansowe

Plik do pobrania

 

1) Polska, Rosja, Białoruś, Ukraina, Rumunia

2) bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami, factoring

3) w Polsce: Idea Bank, Idea Leasing, Getin Leasing, Tax Care, Idea Money, MW Trade; w Rumunii: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, Idea Broker; w Rosji: Carcade, Centr Karawto oraz Asset Service Finance; na Białorusi: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, na Ukrainie: Idea Bank Ukraina, New Finance Service

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21