Holding w liczbach


Liczba krajów, w których prowadzimy działalność operacyjną poprzez spółki z Grupy

5 1)

Liczba branż, w których działalność operacyjną prowadzą spółki Grupy

2)

Liczba spółek wchodzących w skład Grupy prowadzących działalność operacyjną

15 3)

Łączna liczba zatrudnionych w spółkach Grupy (w etatach)

6 746

Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za 2016 rok

259,0 mln PLN

Kapitał własny na koniec 2016 roku

3 235,6 mln PLN

Kapitalizacja Grupy na Giełdzie Papierów Wartościowych na koniec roku 2016

760,5 mln PLN

 

 

Dane finansowe

Plik do pobrania

 

1) Polska, Rosja, Białoruś, Ukraina, Rumunia

2) bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami, factoring

3) w Polsce: Idea Bank, Idea Leasing, Getin Leasing, Tax Care, Idea Money, MW Trade; w Rumunii: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, Idea Broker; w Rosji: Carcade, Centr Karawto oraz Asset Service Finance; na Białorusi: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, na Ukrainie: Idea Bank Ukraina

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Analityk ds. Relacji Inwestorskich

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21