RODO


Getin Holding S.A. (dalej: Spółka) rozumie jak istotna jest prywatność oraz ochrona danych osobowych. W związku z tym Spółka przestrzega przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w związku z prawną lub faktyczną relacją ze Spółką przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych osobowych
  • prawo do żądania usunięcia, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nad ochroną danych osobowych

We wszelkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz w celu realizacji ww. praw  może się Pani/Pan skontaktować z nami lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych osobowych, poprzez skierowanie korespondencji na niżej podane adresy.

Funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni w Spółce Pan Michał Kluska.

 

Kontakt

Getin Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 52 – 413 Wroclaw
Adres e – mail: rodo@getin.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Michał Kluska
Adres e – mail: rodo@getin.pl