Idea Bank Rumunia


Idea Bank Rumunia (dawniej Romanian International Bank)  jest  bankiem uniwersalnym, działającym  na rynku od 1998 roku. Centrala banku znajduje się w Bukareszcie, a sieć dystrybucji wg stanu na koniec 2020 roku składa się z 35 oddziałów (15 w stolicy oraz 20 w pozostałych miastach Rumunii). Bank obsługuje ponad 30 tys. klientów z aktywnymi rachunkami, zatrudnia 381 osób a jego suma bilansowa wg stanu na 31.12.2020 osiągnęła wartość 2700,4 mln PLN.


Pierwotna strategia banku, obowiązująca do 2007 roku, była skoncentrowana na obsłudze segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Wynikała ona ze strategicznego, w tym okresie, znaczenia tego sektora dla gospodarki rumuńskiej. Od 2007 roku RIB systematycznie rozwijał się w kierunku banku uniwersalnego, oferującego szeroki pakiet usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesu.


Idea Bank Rumunia jest znany na lokalnym rynku z wdrożeń innowacyjnych, a zarazem praktycznych rozwiązań w zakresie bankowości. Jako pierwszy wprowadził kartę kredytowa, z której można było korzystać na całym świecie. Rozliczenia krajowe dokonywano w RON, do transakcji międzynarodowych wykorzystywany był USD. Również jako pierwszy bank wprowadził standard „3D Secure”, niezbędny do dokonywania płatności za pośrednictwem internetu.


Idea Bank jest również  pierwszym bankiem w Rumunii, który wprowadził możliwość opłacania rachunków za pośrednictwem  sieci własnych  bankomatów. Skanery zainstalowane w urządzeniach sczytują kod kreskowy, eliminując w ten sposób ryzyko pomyłki przy przepisywaniu danych do przelewu.

 

www.idea-bank.ro

Idea Bank Logo