Rada Nadzorcza


Leszek Czarnecki, Przewodniczący

 

Dr Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

 

W kwietniu 2004 r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki został wpisany jako jedyny Polak. W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007.

 

Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących podmiotów:

 

 • Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
 • Idea Bank S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
 • Open Finance S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
 • Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich (Przewodniczący),
 • Fundacja Noble (Przewodniczący),
 • Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Przewodniczący)

 

 

Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący

Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.

 

 • W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.
 • W latach 1993-1996 pracował także jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki.
 • W latach 1997-2001 był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL S.A.).
 • W latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny Efi sp. z o.o.

 

Remigiusz Baliński, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.

Poza tym pełni też funkcje:

 

 • Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu
 • Prezesa Zarządu RB Consulting sp. z o.o. we Wrocławiu,

 

Remigiusz Baliński jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

 

 • Idea Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
 • Idea Money S.A.  (Wiceprzewodniczący),
 • TAX Care S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
 • Getin Fleet S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Multifinance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • Idea Fleet S.A. we Wrocławiu,
 • Centrum Asysty Szkodowej sp. z o.o.


Marek Grzegorzewicz

Marek Grzegorzewicz, przedsiębiorca, inwestor w branży energetycznej jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (1984 r.) oraz Henley Management College – studia MBA (1999-2001 r.). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2010-2013 r.). Ukończył: kurs i egzamin państwowy na Członka Rad Nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, kurs z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Institute of Directors (IOD) Londyn. W latach 1997-1999 Centre of Executives Development, Cambridge: 2-letni cykl szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania wartością firmy oraz w Henley Management College: szkolenia i warsztaty w zakresie tworzenia scenariuszy strategicznych, identyfikacji i budowania możliwości strategicznych organizacji - strategie wejścia na nowe rynki, zarządzanie wiedzą.

W latach 1984–1991 był zatrudniony w Diora S.A., na ostatnim stanowisku jako Dyrektor Sprzedaży, kolejno w okresie 1992–1993 był zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający na Dolny Śląsk w firmie InterAms Sp. z o.o., W latach 1993–1994 w randze Podsekretarza Stanu pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu na stanowisku Dyrektora Generalnego. Od 1994 do 2001 pracował w Cadbury Poland S.A., do roku 1998 jako Dyrektor Zarządzający, a w latach 1998–2001 jako Dyrektor Zarządzający na Region Europy Środkowej, W latach 2002-2003 był zatrudniony w LC Corp S.A. i Getin SP S.A.. W obu firmach na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku Prezesa Zarządu w Tele Video Media Sp. z o.o. Od 2006 do 2008 roku był zatrudniony jako Dyrektor ds. Strategii, Rozwoju i Sprzedaży w Fortum Heat Poland Sp. z o.o.

Ponadto był członkiem Rad Nadzorczych między innymi takich firm jak: Kopex S.A., ATM S.A. Wrocław, Tarczyński S.A., Getin Bank S.A., Getin Leasing S.A., Finepharm S.A., Fortum Częstochowa, Getin Noble Bank S.A.,

Od 2002 r. prowadzi przedsiębiorstwo KMC Marek Grzegorzewicz specjalizujące się w doradztwie strategicznym oraz w transakcjach fuzji oraz przejęć, współwłaściciel kilku spółek energetycznych. Jest obecnie członkiem Rady Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz zasiada w Radzie Nadzorczej Noble Finance S.A z siedzibą w Katowicach. Od 2000 roku pełni funkcję Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii we Wrocławiu.

Pan Marek Grzegorzewicz jest Członkiem Komitetu Audytu Getin Holding S.A.

 

Adam Maciejewski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz organizowanego przez U.S. Securities and Exchange Commission programu International Institute for Securities Markets Development w Waszyngtonie.

Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg krajowych i międzynarodowych szkoleń z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, nadzoru właścicielskiego, ładu korporacyjnego, zarządzania projektami,technik inwestycyjnych, planowania i oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystania instrumentów finansowych oraz protokołu dyplomatycznego.

W latach 1994-2014 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Działu Notowań, dyrektora Działu Notowań i Rozwoju Rynku, członka zarządu, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu. Aktywny członek wielu rad nadzorczych. Zasiadał m.in. w radzie Federation of European Securities Exchanges, Aquis Exchange Ltd, Towarowej Giełdy Energii SA, Bond Spot SA, WSE Services SA, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, Graal SA, Finder SA.

Aktualnie pełni funkcje managerskie i zasiada w kilku radach nadzorczych. 

W 2013, kiedy pełnił funkcję prezesa zarządu GPW SA, spółka została uzna na w rankingu Euromoney za najlepiej zarządzaną giełdę w regionie CEE, wyprzedzając m.in. giełdy w Stambule, Moskwie oraz Wiedniu. W 2014 laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix Manager Award 2014 „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania”.

Publicysta i wykładowca. Aktywny promotor działań z zakresu Corporate Social Responsibility oraz Individual Social Responsibility.

Pan Adam Maciejewski spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie II.Z.4 Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Adam Maciejewski jest Członkiem Komitetu Audytu Getin Holding S.A.

Stanisław Wlazło

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna  we Wrocławiu) (1985), a także absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2013).

Oprócz zasiadania w Radzie Nadzorczej Getin Holding SA, Pan Stanisław Wlazło, jest także:

Prezesem Zarządu i współwłaścicielem Rewersis Sp. z o.o
Wiceprezesem Zarządu i współwłaścicielem Elbost Sp. z o.o.
Członkiem Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w Warszawie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 1985 - 1992 - Jelczańskie Zakłady Samochodowe „JELCZ” w Jelczu - Laskowicach -  referent ds. ekonomicznych i planowania, od 1989 roku kierownik działu ekonomicznego
 • 1992 - 1994 - Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu - Główny Księgowy, Wiceprezes Zarządu
 • 1994 - 1995 - Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we Wrocławiu - Dyrektor Oddziału
 • 1995 - Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu - specjalista ds. finansowych
 • 1995 - 1998 - Towarzystwo Ubezpieczeniowe „EUROPA” S.A. we Wrocławiu –  Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Członek Zarządu
 • 1998 - 1999 - Agencja Ratalnej Sprzedaży „ARS” S.A. we Wrocławiu - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy, Prokurent Spółki
 • 1999 - 2001  - MR Leasing Service S.A. we Wrocławiu (obecnie EFL Service S.A. ) – Prezes Zarządu,
 • 2001  - STGroup S.A. we Wrocławiu – Członek Zarządu ds. Finansowych  
 • 2002 - 2003  - Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach k/Jeleniej Góry – Członek Zarządu,
 • 2003 - 2011 - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu,
 • 2003 -  2011 - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu,

CZŁONKOSTWO  W RADACH NADZORCZYCH:

 • 2005 - 2006 - Członek Rady Nadzorczej RB Expert S.A. we Wrocławiu
 • 2009 - 2015 - Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Innowacyjno - Wdrożeniowego Hovertech S.A. w Miłoszycach
 • 2010 - 2011  - Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. we Wrocławiu
 • 2012 - 2016 - Członek Rady Nadzorczej GetBack S.A. we Wrocławiu
 • 2016 - 2017 - Członek Rady Nadzorczej Open Finance TFI S.A. w Warszawie

Pan Stanisław Wlazło spełnia kryteria niezależności określone w Zasadzie II.Z.4 Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Stanisław Wlazło jest Przewodniczącym Komitetu Audytu Getin Holding S.A.