Raporty bieżące


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w 30 października 2018 r.


30.10.2018 | numer raportu: 52/2018

Raport bieżący nr 52/2018 z dnia 30.10.2018 (15:51).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21