Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał


24.11.2021 | numer raportu: 41/2021

Raport bieżący nr 41/2021 z dn. 24.11.2021 (13:25).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21