Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał


03.10.2018 | numer raportu: 46/2018

Raport bieżący nr 46/2018 z dnia 03.10.2018 (16:16).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21