Raporty bieżące


Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o przystąpieniu do działań mających na celu obniżenie kapitału zakładowego Emitenta


24.11.2021 | numer raportu: 40/2021

Raport bieżący nr 40/2021 z dn. 24.11.2021 (13:04)

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21