Raporty bieżące


Zgoda rady nadzorczej na podjęcie działań w celu obniżenia kapitału zakładowego Emitenta


24.11.2021 | numer raportu: 39/2021

Raport bieżący nr 39/2021 z dn. 24.11.2021 (13:03).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21