Raporty bieżące


Informacja o odpisach aktualizujących


14.07.2021 | numer raportu: 30/2021

Raport bieżący nr 30/2021 z dnia 14 lipca 2021 (15:35).

Pobierz dokument

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21